Scopul asociatiei

Care este scopul asociatiei?

 1. sprijinirea Colegiului N.Grigorescu-Campina eficient si prompt, economisind timpul si banii parintilor, in beneficiul copiilor lor ;
 2. aducerea unei contributii la cresterea prestigiului Colegiului N.Grigorescu prin actiunile membrilor sai ;
 3. sustinerea Colegiului National N.Grigorescu , in activitatea de educare instruire, indrumare si supraveghere a elevilor acestui colegiu si implicarea in activitati de imbunatatire , modernizare si intretinere a bazei materiale a scolii, implicarea in activitati extrascolare ;
 4. sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor in relatiile cu profesorii si Conducerea Colegiului, Inspectoratului scolar, Administratia locala, Sindicatele din invatamant, federatii ale parintilor, organizatii nationale si internationale , societatea civila, alte autoritati ;
 5. sprijinirea traditiei si a performantelor scolare la un nivel inalt , promovarea traditiei si imaginii Colegiului, motivarea elevilor si sustinerea materiala a celor cu nevoi speciale, promovarea intereselor elevilor acestei scoli ;
 6. promovarea comunicarii si colaborarii intre asociatiile de parinti locale , nationale si internationale ;
 7. schimbul de informatii in domeniul educatiei cu organizatii similare ;
 8. promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii , dezbateri , conferinte si cursuri ;
 9. atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma unor subventii, contributii , cotizatii , sponsorizari ;
 10. realizarea unei mai bune conectari a mediului scolar cu cel al agentilor economici , societatea civila , comunitatea locala , in scopul cresterii calitatii educatiei civice a copiilor ;
 11. sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv a celor care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ, valorificarea pregatirii si inteligenta lor, protejarea valorilor ;
 12. sustinerea unor activitati ale elevilor Colegiului cu caracter cultural, profesional, educativ, sportiv;
 13. sprijinirea copiilor cu rezultate deosebite la invatatura, dar cu o situatie materiala precara, prin acordarea de burse de merit ;
 14. sprijinirea protectiei elevilor scolii ;
 15. suplimentarea premiilor acordate la sfarsit de an pentru rezultate la concursuri si olimpiade ;
 16. promovarea imaginii liceului prin pliante, revista scolii, site internet ;
 17. conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel del ajutor ;
 18. finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe ;

Sumele stranse din aceste donatiile catre asociatie , impreuna cu alte sume ce provin din diverse tipuri de sponsorizari sunt si vor fi folosite pentru imbunatatirea bazei materiale a laboratoarelor , salilor de clasa , a cheltuielilor legate de mentenanta imprimantelor , proiectoarelor , consumabilelor pentru laboratoarele de chimie si fizica , a transportului elevilor la competitii si olimpiade scolare .